Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt
tel: /67/ 263 01 60
e-mail: szkzakrzewo@gmail.com
TELEFON ALARMOWY

/67/ 344 25 00*

*całodobowy

Wniosek o przyłączenie do sie (doc, pdf)

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości za wodę i ścieki (doc, pdf )

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości za czynsz ( doc, pdf )

Wniosek o zwrot nadpłaty (doc)

Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy